Skip to main content

(MoK) Meddelelser om Konservering

Meddelelser om Konservering är Nordiska Konservatorforbundets gemensamma tidskrift. Den innehåller artiklar om konserveringstekniska ämnen, praktiska konserveringsprojekt, forskning och utbildning samt andra till konservering relaterade frågor. Tidsfrist för facktagranskad artikel (peer reviewed) är 15 April. MoK publiceras årligen i oktober. Riktlinjerna kan hittas här.

Dirket länk till tidskriften https://mok.scholasticahq.com

 

Vi kan också kontaktas via formulär.