Skip to main content

Riktlinjer för arrangerande av NKF-kongress

Riktlinjer för arrangerande av NKF-kongress

  1. Vart tredje år arrangeras en facklig kongress för alla medlemmar av Nordiska Konservatorförbundet med rubriken: Nordiska Konservatorförbunds xx Kongress. Här anger xx kongressens löpande numrering i förhållande till de tidigare arrangerade kongresserna.
  2. Kongressen arrangeras i skift mellan de fem länderna som ingår i Nordiska Konservatorförbundet: Danmark, Finland, Island, Norge, Sverige. I denna ordning arrangeras kongressen (t e x : Island: kongress år 2018, Sverige: kongress år 2021, Danmark: kongress år 2024, Norge: kongress år 2027, Finland: kongress år 2030,).
  3. Värdlandet väljer själv ämne och datum för kongressen. Ämnet ska dock vara relaterat till konservering. Kongressen utannonseras minst ett år före kongressen äger rum av arrangören både hos de övriga sektionerna, i den gemensamma medlemsskriften "MoK", i internationella tidskrifter, på den gemensamma hemsidan: www.nordiskkonservatorforbund.org samt andra relaterade hemsidor och mejllistor.
  4. Värdlandet erhåller deltagaravgift för NKF-medlemmar för deltagande i NKF-kongressen. Deltagaravgift för icke NKF-medlemmar ska vara högre än för medlemmar av NKF. En andel motsvarande 100 Skr av deltagaravgiften tillfaller förbundsrådets gemensamma konto. Detta ska därför räknas in i deltagaravgiften.
  5. Sektionen står för alla utgifter i samband med arrangerandet av NKF-kongressen, även ett eventuellt underskott eller överskott. Kongressen ska ha en egen budget och räkenskaperna ska vara åtskilt från sektionens övriga ekonomi. Räkenskaperna ska revideras av revisor och räkenskaperna ska vara avslutat och godkända senast ett år efter att kongressen avslutats.
  6. Vid arrangerande av en NKF-kongress ska en pre-eller postprint ges ut. Värdlandet står för kostnaderna för en sådan publikation. Deltagaravgiften bör täcka denna kostnad, så att alla deltagarna får var sitt exemplar. Värdlandets styrelse är ansvarig för att det ska vara möjligt att beställa och köpa kongressrapporter efter kongressens slut. Ett skriftligt avtal ska upprättas med alla föreläsare/författare så att NKF kan använda materialet som efter eget önskemål t.ex. Creative commons.

2 november 2019