Kontakt

Befattning:
Förbundets styrelse, förbundsrådet utgörs av förbundsordföranden och upptill tre medlemmar från varje nordisk sektion. Förbundsordföranden väljs av förbundsrådet för en mandattid om tre år och kan omväljas för ytterligare en mandatperiod.

Kontaktformulär

Skicka ett mail
(frivilligt)
Vibe

Följ oss på